18 Юни 2018г.
Търново.бг | Какво е Търново.бг | Реклама | За Контакти

ЕНЕРГО-ПРО: Ограничените възможности за инвестиции ще увеличат авариите по мрежата

Добавено: Четвъртък, 23 Януари 2014г, 13:03 | гледана: 336 пъти.
Трите поредни намаления в цената на тока през миналата година ще ограничат възможностите за инвестиции и подобрения в електропреносната мрежа и съоръженията, алармира Стефан Абаджиев, управител на ЕНЕРГО-ПРО, което доставя електричество в Североизточна България. Той предупреди, че ценовите решения на регулатора поставят компанията в трудно положение, тъй като ограничават финансовия ресурс на дружеството за оперативни разходи и необходими инвестиции. Само след няколко години ще изпаднем в технологични ситуации с високи загуби по мрежата, повече аварии и по-дълго време за тяхното отстраняване, заяви Абаджиев.
Ако разходите за оперативни дейности и инвестиции бяха обезпечени в пълен размер от държавния регулатор, то нашата компания щеше да има необходимия свободен паричен ресурс за реализиране на инвестиционните си планове, коментира управителят на дружеството. През годините не сме спирали да влагаме средства в мрежата, но инвестициите са постоянен процес и ако той бъде ограничен, в близко бъдеще това ще се отрази на качеството на доставяната електроенергия, каза Абаджиев. По думите му за поддържане на напрежението по мрежите и модернизиране на трафопостове и ел.-съоръжения са нужни огромни ежегодни вложения. Такива средства компанията не може сама да инвестира, затова те трябва да се отделят и от цената на електроенергията, която плащат потребителите.
Постоянно има сигнали за напукани стълбове и амортизирани съоръжения, особено в малките населени места, но поради липса на финансов ресурс, те не се подменят. В периода 2008 – 2012 г. дружеството е заявило над 93 млн. лв. за инвестиции, от които ДКЕВР е утвърдил около 77 млн.лв., но реално вложените в подобрения средства възлизат малко над 62 млн. лв. През 2013 г. сме инвестирали 29 млн.лв. при заявен план от 55 млн.лв., посочи Абаджиев.
Той съобщи още, че сметките за ток през декември и януари са по-ниски в сравнение със същите месеци преди година. Средната сметка за декември 2013 г. е 36,57 лв., а за текущия месец – малко над 48 лв., което е с 23% по-малко от януари м.г. По-ниските сметки се дължи на три основни фактора, изтъкнаха от ЕНЕРГО-ПРО. Основната причина е по-топлата зима, която преживяваме в момента. В не по-малка степен намалението при битовите абонати се дължи на трите промени в крайните цени на електроенергията през изминалата година. Допълнителен ефект оказва и фактът, че сметката за януари м.г. е включвала по-голям брой дни, в сравнение с тази от януари 2014.