23 Май 2019г.
Търново.бг | Какво е Търново.бг | Реклама | За Контакти

Категории

Търново.бг ви предлага:

Туризъм във Велико Търново:

Фирми от Велико Търново:

Полезна Инфромация:

Забележителности:

Обяви от Велико Търново:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ВеликоТърновски Университет

Великотърновски университетМесец Септември на 1963 г. на легендарния великотърновски хълм "Света гора", отваря врати единствения за това време университет извън София, кръстен на светите братя Кирил и Методий. Наследник на просветните и културни традиции на известната Търновска книжовна школа от 14ти век, ВТУ се утвърждава като авторитетно висше училище заведение за хуманитарни науки и изкуства, като престижен учебен и научен център. Най-напред той се нарича Висш педагогически институт "Братя Кирил и Методий". Създаден е с Постановление N 162 от 27 септември 1962 г. на ЦК на БКП и на Министерския съвет. Отваря вратите си на 15.09.1963 г. и утвърден с Указ N 395 на Президиума на Народното събрание от 4 август 1964 г. Първите 340 студенти изучават четири специалности: Българска и Руска филология, История и Изобразителни изкуства. През първата година обучението се осъществява от около 25 преподаватели и асистенти и 10-15 хонорувани професори и доценти от софийски университети и институти на Б.А.Н..

От пионерите на великотърновския университет се отличават ректорът Александър Бурмов и заместник ректорът Пеньо Русев - двама съмишленици, приятели, сътворци на едно голямо историческо дело - създаването на ново хуманитарно  учебно заведение през 1963г. извън София. Елитни учени и администратори, привърженици и радетели на всяка нова, градивна и перспективна идея, те подбират първите университетски преподаватели и асистенти, "вербуват" свои колеги от столицата за "търновската кауза", ръководят и наблюдават устройството на старите казармени помещения на Света гора в аудитории, семинарни зали и кабинети, съставят учебни планове и програми, комплектуват първите катедри ...

Началото, като всяко друго, е тежко. "Важно есть, веднъж да будет начало" - повтарят родителите на Великотърновската Алма матер думите на Софроний Врачански. Защото всички те са превзети от идеята да възродят старите културни традиции на старопрестолния Търновград, да събудят евтимиевския реформаторски и родолюбив дух в своите ентусиазирани студенти. Защото редом до ректора чл.-кор.проф. Бурмов и зам. ректора проф. Русев са и останалите първостроители на великотърновското висше училище - все авторитетни представители на българската хуманитаристика по онова време - проф. Георги Димов, проф. Иван Гълъбов, проф. Иван Дуриданов, проф. Станчо Станчев Ваклинов, проф. Христо Данов, проф. Велизар Велков, проф. Страшимир Димитров, проф. Васил Стоилов, доц. Галина Тагамлицка, доц. Михаил Кац, ст. преп. Димо Минев. До тях застават и новоназначените млади преподаватели и асистенти, спечелили първите конкурси: Александър Терзиев, Ангел Давидов, Блажо Блажев, Виолета Москова, Георги Данчев, Елена Квинто, Иван Буюклиев, Иванка Иванова, Иван Маринов, Маргарита Тачева, Николай Ковачев, Мариета Тончева, Михаил Михайлов, Никола Гелов, Никола Г.Николов, Станьо Георгиев, Янка Николова.

Пред ректорското ръководство и целия преподавателски състав има 2 важни цели, формулирани от проф. Александър Бурмов в словото му при откриването на Висшия педагогически институт на 15 септември 1963 г.: "1. В Института да се подготвят висококвалифицирани специалисти - учители, научни работници и художници; 2. Университетът да се утвърди като нов център на образованието в България".

Създаването и утвърждаването на Великотърновското висше училище е труден и динамичен процес, в който преподаването и усвояването на хуманитарните знания върви заедно с активна и продуктивна научноизследователска дейност. В ускореното развитие на новия педагогически универститет още през първите години учебната работа и обучението на студентите се допълват от достойни национални и международни научни изяви - конференции, симпозиуми, семинари, студентски научни експедиции. Още в самото начало започва издаването на в. "Наука и труд", а през 1964 г. е отпечатан и първият том на годишника "Трудове на Висшия педагогически институт". Успоредно с усвояването на академичните форми и методи на работа и усъвършенстването на учебния процес се появяват първите научни публикации, учебници и монографии, първите защити на дисертационни трудове, първите хабилитации на младите великотърновски преподаватели.
 В същото време расте броят на специалностите във ВТУ, расте броят на студентите и преподавателите, продължава комплектуването на нови катедри, структурират се първите факултети, изгражда се и се модернизира материално-техническата база.

Едва осем години по-късно българската общественост и правителството смятат, че във Велико Търново са налице предпоставките и условията, които дават визията на един съвременен университет. С указ на Държавния съвет на НРБ N 586 от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет. На 14.Х.1971 г. тогавашният държавен глава - Тодор Живков издава указа за създаването на Великотърновския университет на многолюдно тържество и връчва символичния ключ на ректора проф. Жельо Авджиев. Това знаменито събитие съвпада с международния научен симпозиум в чест на 600-годишнината на Търновската книжовна школа, чийто законен и достоен наследник е Великотърновският университет / ВТУ.

От тогава досега, Великотърновският университет наистина се доказа като най-големият държавен университет в България извън София, като учебен и научен център с национален и международен престиж. С високо квалифицирания си научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски специалности, с добре изградената и съвременно обзаведена материално-техническа база той отговаря на нуждите и задачите за преструктуриране на висшето образование в България, които изисква новото време.

Днес Великотърновският университет разполага със седем факултета, четирдесет и  две катедри, шейсет и осем специалности, два педагогически колежа в Плевен и Враца, центрове в София, Пловдив и Добрич и над 18 хиляди студенти от България и чужбина. Обучава бакалаври, магистри и докторанти. Великотърновският университет "Свети Свети Кирил и Методий" е първото от големите български държавни висши училища. Всяка година Академичният съвет номинира един дипломиран възпитаник на Университета за присъждане на академична награда на Община Велико Търново в размер на 5000 евро.

Информация за кандидатстване във ВТУ, специалности, студентски съвет, администрация и актуални новини от университета може да намерите на сайта на великотърновския университет. През май месец, 2011 ще се проведът избори за нов ректор на ВТУ.

 

ВТУ - За връзка

5003 Велико Търново, ул "Т. Търновски" №2, тел. +359 62 618 333,   e-mail: mbox@uni-vt.bg , http://www.uni-vt.bg/